Geen kind is hetzelfde en fasen volgen elkaar in rap tempo op

Op de peuterspeelzaal krijgt uw peuter alle tijd spelend te leren en zichzelf te ontwikkelen

Bel me terugHome

Passie voor elke peuter

Welkom op de website van Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht (SPW), de koepelorganisatie van de 5 peuterspeelzalen die zich bevinden in of aan de 5 brede scholen van de kernen van de gemeente Woensdrecht. Al ruim 40 jaar krijgt bij SPW elk kind tussen 2 en 4 jaar de kans en het plezier spelend wijs te worden, en zo een goede basis te leggen voor de overgang naar de basisschool. Dit geldt voor zowel Nederlandstalige als niet-Nederlandstalige peuters.

Kinderen komen 2 tot 4 keer per week naar de peuterspeelzaal, waar ze met leeftijdsgenootjes en 2 vaste pedagogisch medewerkers spelenderwijs ontdekken. Op de ontwikkelingsgebieden cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, motorisch en zelfstandigheid, zijn de peuterspeelzalen continu in beweging, en worden die ontwikkelingen gevolgd die passen binnen de visie van SPW: peuters spelend wijs laten worden in een vertrouwde, prikkelende omgeving.

Dit alles onder de liefdevolle begeleiding van een vast team van gemotiveerde en betrokken pedagogisch medewerkers. Respect voor ieders eigenheid staat daarbij altijd centraal. Natuurlijk doen we dit samen met u als ouder omdat u de belangrijkste persoon bent en de belangrijkste rol speelt bij het groter groeien van uw kleintje.

Nieuws

×