Aanbod anderstalige kinderen en hun ouders

Op alle peuterspeelzalen komen regelmatig kinderen die naast het Nederlands ook nog een andere taal of alleen die andere taal spreken. Gebaseerd op de uitspraak ‘Alles begint met taal’ heeft SPW speciale aandacht voor het aanleren van de Nederlandse taal en woordenschat.

Hiervoor is een ambulante begeleider NT op de locaties die een peuter extra begeleidt. Daarnaast kent de gemeente Woensdrecht het Voorleesproject ‘Alles begint met taal’ waarbij voorleesvrijwilligers op een leuke, speelse manier naast het peuterspeelzaalwerk, in de thuissituatie aan de slag gaan met de taalontwikkeling. Wekelijks komen zij langs om samen met de peuter en eventuele broertjes en/of zusjes gezellig een boekje te lezen of een spelletje te doen. Praten met elkaar staat daarbij centraal zodat de kinderen zich zoveel mogelijk in een talige omgeving verder kunnen ontwikkelen.

We weten dat elke ouder graag wil dat zijn of haar kind op de peuterspeelzaal en later op school lekker mee speelt en mee ontwikkelt. Partnerschap tussen de pedagogisch en u als ouder vinden wij dan ook prettig en belangrijk.

Om ouders te betrekken bij de peuterspeelzaal, biedt SPW tijdens bepaalde ochtenden voor ouders van anderstalige kinderen een variant van het Uk en Puk programma waar op de peuterspeelzaal mee wordt gewerkt. We noemen dit het TOP project waarbij TOP staat voor: Taal – Ouderbetrokkenheid – Participatie. Tijdens deze informele, gezellige bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld over:

  • Uk en Puk activiteiten die die kinderen tijdens het thema op de peuterspeelzaal doorlopen
  • Woorden, liedjes en activiteiten die de peuters aangeboden krijgen
  • Leuke boekjes, liedjes en materialen voor thuis

Maar ook over:

  • Gewoontes, tradities, feestdagen enz.

Op deze manier verplaatsen we ons in elkaar en kunnen we veel van elkaar leren.

Dit alles zorgt voor een actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind. Want we doen het per slot van rekening samen.

 

Nieuws

×