Aanmelden, plaatsing en opzeggen

Aanmelden en plaatsen

Aanmelden bij een peuterspeelzaal kan door het Aanmeldformulier te downloaden of op de peuterspeelzaal op te halen. Hierna ontvangt u een aanmeldbevestiging.

Ruim voor de definitieve plaatsing van uw kind, neemt een pedagogisch medewerker contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek of huisbezoek.

Wenperiode

In het begin moet elk kind wennen. Daar gaan we zorgvuldig mee om zodat uw kind en u als ouder(s) zich snel vertrouwd en veilig voelt op de peuterspeelzaal. Hoe het wennen en hechten in er de dagelijkse praktijk uit ziet staat omschreven in ons Pedagogisch beleidsplan.

Opzeggen

Wanneer uw peuter de peuterspeelzaal verlaat, geldt (behalve als hij/zij 4 jaar wordt) een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan door het melden van de einddatum aan de pedagogisch medewerker die dit vervolgens bij de administratie meldt.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dit tijdig bekend te maken bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

 

Downloads

Nieuws

×