Aanmeldformulier
Gewenste locatie

Gegevens van uw kind

MeisjeJongen

 

Bezoekt ook kinderopvang?

JaNee

Ingeënt conform Rijksvaccinatie programma?

JaNee

Thuistaal

NederlandsAnders:

Trekkende bevolking?

JaNee

Internaat/pleeggezin/schippersbedrijf?

JaNee

Woont bij moeder of vader?

JaNee, anders:


Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 2
Ondergetekende gaat akkoord met een maandelijkse betaling d.m.v. automatische incasso van giro-/bankrekening:

Ondergetekende gaat akkoord, na overleg tussen kinder-/peutercentrum en ouder(s)/verzorger(s) met het verstrekken van relevante informatie aan de toekomstige basisschool, externe deskundigen en Zorg voor Jeugd, alsmede het aanleggen van een peuterdossier.

Wanneer de ouder/verzorger niet bereikbaar is en het kind heeft medische hulp nodig, dan gaat ondergetekende akkoord met het raadplegen van een arts.

Omdat SPW twee tarieven hanteert, wordt van u verwacht dat u aangeeft (ook op het moment dat uw gezinssituatie, na plaatsing, wijzigt) wat op u van toepassing is:


Aldus naar waarheid ingevuld

Zet hier uw handtekening voor akkoord:

   

   

   

Nieuws

×