Wat doen we op de peuterspeelzaal?

Alles begint met taal

De kerntaak van de peuterspeelzaal is om peuters tussen 2 en 4 jaar de kans te geven om op hun eigen manier ‘spelend wijs’ te worden in een (taal)rijke omgeving waarbij ook de populaire muzieklesjes een belangrijk onderdeel vormen als stimulans bij de groei van elk kind.

Poppenvriedje Puk, en het Uk en Puk programma
Op de peuterspeelzalen van SPW wordt gewerkt met het programma Uk en Puk. Uk en Puk is opgebouwd rond poppenvriendje Puk die, gedurende het schooljaar, samen met de kinderen door de verschillende thema’s wandelt. Alle ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling komen aan bod.

[Not a valid template]

De kinderen worden aan de hand van onderwerpen die dicht bij hun leefwereld staan, op een leuke en leerzame manier stap voor stap verder geholpen in hun ontwikkeling. Het spel, creativiteit, het zingen van versjes, verhalen vertellen of voorlezen en het luisteren naar elkaar in het kringgesprek zijn enkele vaste onderdelen.

Logeerkoffer en thuistas
Regelmatig krijgen de kinderen De Logeerkoffer of de Uk en Puk thuistas mee naar huis. Hierin zitten een boekje en spelletjes passend binnen het Uk en Puk thema.

Muzieklesjes altijd een feest
Op de peuterspeelzalen staat spelend wijs worden voorop. Kinderen genieten er naar hartenlust en absorberen de prikkels die ze krijgen van bijvoorbeeld de muzieklesjes waarbij de stemmetjes van de peuters het belangrijkste instrument vormen.

[Not a valid template]

De combinatie van zingen en de (zelfgemaakte) instrumentjes, zorgt altijd voor een feestje. De vakleidster muziek, die op elke locatie aanwezig is, heeft tijdens de muzieklesjes aandacht voor plezier, taal, motoriek, sociale interactie, fantasie, zelfvertrouwen en experimenteren.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan vindt u terug wat u van ons kunt verwachten. U krijgt een indruk hoe een dagdeel op het eruit ziet, hoe de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd en hoe zorg wordt gedragen voor het welbevinden van elk individueel kind.

Nieuws

×