Veiligheid staat voorop

Elk kind is uniek en krijgt van vaste medewerkers op zijn of haar groep, die aandacht en prikkels waardoor het zich stapje voor stapje ontwikkelt tot een nieuwsgierige kleuter. DE voorwaarde hiervoor is Veiligheid. Op de peuterspeelzalen trachten wij een sfeer te creëren waarbij het kind zich prettig en veilig voelt in een vertrouwd een plezierige omgeving, met aandacht voor een prikkelende inrichting van de binnen- en buitenruimte.

Emotionele Veiligheid

Om het gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid te geven, is er aandacht voor de wenperiode. Het ene kind heeft nog net tijd om gedag tegen de ouders te zeggen, het andere kind vraagt en krijgt lekker de tijd om op het gemakje op te starten.

Soms zien we dat een kind moeite houdt met bijvoorbeeld afscheid nemen of zich om wat voor reden dan ook toch niet helemaal op zijn of haar gemak kan voelen. In zulke situaties zorgen we voor extra begeleiding op de peutergroep zodat het kind op weg wordt geholpen naar het zich veilig en geborgen voelen. De ervaring leert dat dit voor een kind  het verschil kan maken.

Fysieke veiligheid

Jaarlijks staat op de agenda:

  • Inspectie van alle binnen- en buitenspeeltoestellen door een gespecialiseerde onafhankelijke organisatie, Abos.
  • BHV cursus voor alle pedagogisch medewerkers
  • Risico-inventarisatie Gezondheid en Veiligheid die u op verzoek kunt inzien.

SPW is voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen verzekerd. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van eigendommen van de peuters. Daarom wordt verzocht om jassen, bekers, tassen e.d. te voorzien van de naam van uw kind.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De peuterspeelzalen werken conform de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling met het vijfstappenplan om kinderen die te maken hebben met een vorm van geweld of kindermishandeling snel passende hulp te kunnen bieden.

Jaarlijks wordt opnieuw aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp.

Vier-ogen-principe

Om de veiligheid van kinderen zoveel mogelijk te waarborgen geldt voor kindercentra dat ‘de pedagogisch medewerker de werkzaamheden uitsluitend mag verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene’.

Veiligheid van de kinderen realiseren we ook door een professioneel werkklimaat met een open aanspreekcultuur en een alerte en verantwoordelijke houding van alle medewerkers.

 

Nieuws

×