Inspectie door de GGD

De GGD is de door de gemeente aangewezen om toe te zien op de manier van weken op de peuterspeelzalen. Daarom krijgt elke locatie jaarlijks een een bezoek van een inspecteur van de GGD, die tal van aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en pedagogische kwaliteit beoordeelt. Het rapport hierover wordt voorgelegd aan de oudercommissie en gepubliceerd op deze website.

Hieronder staan de rapporten van het meest recente inspectiebezoek per peuterspeelzaallocatie. De rapporten laten bij ‘bevindingen’ zien dat een aantal domeinen of onderdelen van een domein niet beoordeeld zijn omdat deze niet van toepassing zijn op de peuterspeelzaal. In dergelijke gevallen staat er bijvoorbeeld bij de beoordeling van een domein (item) waar 5 van de 8 onderdelen beoordeeld zijn: “Beoordeling toezichthouder: van de 8 voorwaarden van dit domein is aan 5 voorwaarden voldaan”

 

Downloads

Nieuws

×