Samenwerkingspartners

Samenwerkingsverband Jongleren

Brede speelleeromgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar

In de afgelopen jaren is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht en Stichting Kinderopvang Zuid Westhoek omdat de visie wordt gedeeld dat spelend leren van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen van alle leeftijden. Daarnaast is er overeenstemming in de wijze waarop beide organisaties streven naar hoge kwaliteit en professionaliteit (beide organisaties werken bijvoorbeeld met het Uk en Puk programma), en de wijze waarop we de afstemming met het onderwijs willen optimaliseren.

De naam Jongleren is gekozen omdat  beide organisaties experts zijn in het spelend leren gericht op een brede ontwikkeling, zodat kinderen met vertrouwen in zichzelf én met spelplezier hun talenten en mogelijkheden ontdekken en gebruiken. Deze werkwijze geldt voor alle locaties binnen Jongleren, waar persoonlijke aandacht voor ieder kind en zijn of haar ontwikkeling centraal staat.

Logo jongleren

Jongleren is een samenwerkingsverband wat betekent dat beide organisaties én locaties naast elkaar blijven bestaan.

Intensieve inhoudelijke samenwerking

In de gezamenlijke visie is als doel gesteld: een kwalitatief hoogstaand totaalaanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Groot pluspunt daarbij is dat de organisaties elkaar op het gebied van kennis en kwaliteit versterken.

Kinderen van 0 tot 2 jaar krijgen naast warme aandacht en goede verzorging ook stimulansen afgestemd op hun ontwikkelingsbehoefte. Daarbij wordt stapsgewijs gestart met activiteiten uit de ontwikkelmethode Uk en Puk.

Binnen het aanbod voor de 2 tot 4 jarigen wordt op de peuterspeelzalen en op de kinderdagverblijven het programma Uk en Puk, dat naadloos aansluit op het programma Schatkist waar de basisscholen in de gemeente Woensdrecht mee werken, verder uitgebouwd. Tijdens de peutertijd  begeleiden en ondersteunen de pedagogisch medewerkers van Jongleren de kinderen door interactie en ontwikkelingsgerichte activiteiten zoals voorlezen, spel, knutselen, bewegen ed. Belangrijk is dat de peutertijd een leuke én leerzame ontwikkeltijd is. Ook de doorgaande lijn met de basisscholen wordt vormgegeven door het afstemmen en uitvoeren van gezamenlijke activiteiten.

Omdat voor de basisschoolkinderen, naast het formeel leren, spelend leren belangrijk is, heeft de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar, een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van spel en beweging, creativiteit, muziek, drama, koken, sport, natuur. Kinderen kunnen zich dan met veel spelplezier verder ontwikkelen.

De visie en werkwijze van Jongleren sluit eveneens aan op ontwikkelingen binnen het passend onderwijs  en de Jeugdwet doordat de pedagogisch medewerkers samen met ouders, leerkrachten en coaches zich verantwoordelijk weten voor het vinden en uitbouwen van het talent van elk kind.

Samenwerking met de 5 brede scholen

De overgang naar de basisschool is een belangrijke stap. Om dit soepel te laten verlopen werken de vijf peuterspeelzalen van de gemeente Woensdrecht nauw samen met de 5 brede scholen.  Elke peuterspeelzaal is in of aan een brede school gevestigd hetgeen de samenwerking beslist positief beïnvloedt.

Het programma Uk en Puk waarmee op de peuterspeelzalen wordt gewerkt, is de ‘peuterversie’ van het programma Schatkist waarmee de basisscholen werken. Daarnaast worden tijdens de peutertijd regelmatig activiteiten georganiseerd met de basisscholen om te ‘snuffelen’ aan de leerkrachten en de schoolomgeving.

Na de peuterperiode wordt elk kind overgedragen naar de ontvangende school. Dit gebeurt nadat de medewerkers en de ouders de overdrachtsgegevens met elkaar hebben besproken.

Samenwerking met het zorgnetwerk

SPW werkt samen met diverse organisaties binnen het zorgnetwerk van de gemeente Woensdrecht. U kunt hierbij denken aan Thuiszorg West-Brabant, Auris, Logopedie, de Jeugdprofessionals, MEE, Integrale Vroeghulp enzovoort.

Dit doen we om elk kind, als het even niet helemaal lekker loopt, zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling. Wanneer dit aan de orde is, wordt dit  met de ouders besproken waarna in gezamenlijkheid gekozen wordt voor het eventueel inschakelen van externe ondersteuning.

Het protocol hieromtrent ligt ter inzage op de peuterspeelzaal.

Nieuws

×