Tarieven en betalingsvoorwaarden

 

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de tarieven gewijzigd. Het brutotarief bedraagt € 148,00 per maand voor twee dagdelen van 3 uur per week, totaal dus 6 uur.

In deze kosten wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt.

Tweeverdieners (wanneer beide ouders (of een alleenstaande ouder) werken, studeren, re-integreren of inburgeren) kunnen een beroep doen op de kinderopvangtoeslag zoals deze door de Belastingdienst wordt verstrekt. Deze toeslag dienen de ouders ZELF bij de belastingdienst aan te vragen. De ouders/verzorgers ontvangen een factuur voor het volle bedrag, de tegemoetkoming ontvangt men van de belastingdienst. De hoogte van deze kinderopvangtoeslag kan, op basis van het toetsingsinkomen, bepaald worden aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel 2018. Deze tabel kunt u hier downloaden

Wanneer één van beide ouders, of een alleenstaande ouder niet werkt, studeert, re-integreert of inburgert, verstrekt de gemeente Woensdrecht een inkomensafhankelijke toeslag. Deze toeslag wordt door de stichting aangevraagd bij de gemeente, de ouders/verzorgers ontvangen een factuur waarop de gemeentelijke bijdrage al in mindering is gebracht.

De hoogte van de netto ouderbijdrage bij  de diverse inkomens kunt u hier raadplegen.

 

De Belastingdienst vraagt naar het LRK nummer waaronder de peuterspeelzaal bij het Landelijk Register Kinderopvang staat ingeschreven. De nummers van de 5 peuterspeelzalen luiden:

  • Heiderakkertjes 1 Hoogerheide: 181 077 267
  • Heiderakkertjes 2 Woensdrecht: 330 092 480
  • De Blokhut: 919 733 426
  • Olleke Bolleke: 179 104 640
  • Duimelotje: 190 856 695

Kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na start

Wij raden u aan de Kinderopvangtoeslag TIJDIG aan te vragen zodat de maandelijkse ontvangst van uw kinderopvangtoeslag gelijk loopt met de maandelijkse facturen. Bovendien geldt dat de aanvraag voor kinderopvangtoeslag tot maximaal drie maanden na de start van de opvang ingediend kan worden. Bij latere aanvragen wordt het recht op Kinderopvangtoeslag voor eerdere maanden verspeeld.

Kinderopvangtoeslag maximaal 140% van partner met ‘kleinste baan’

De Kinderopvangtoeslag die u ontvangt is maximaal 140% van de uren van de partner met de ‘kleinste’ baan. Is het aantal uren op de peuterspeelzaal (eventueel in combinatie met kinderopvang) hoger dan deze 140%, dan willen wij u vragen contact met ons op te nemen.

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan wijzigingen in gezinsinkomen altijd doorgeven

Verandering in uw gezins- en/of inkomenssituatie kan van invloed zijn op de hoogte van uw Kinderopvangtoeslag. Het is daarom raadzaam elke verandering hiervan bij de belastingdienst te melden via www.toeslagen.nl.

Downloads

Nieuws

×